top of page

Aarhus & Aalborg

Aarhus Ø. og Sydhavns-kvarteret: landets dyreste boliger og blandede byområder

 • Den strategiske byplan for Århus Ø området - og det nye Sydhavns-kvarter. Oplæg v. Århus Kommunes planafdeling. Cykeltur i Århus Ø. og i Sydhavns-kvarteret. Sydhavns-kvarteret er et mixed-use kvarter, bl.a. med et eksisterende slagteri, flere erhvervsvirksomheder og centrum for kreative erhverv, nogle i bevaringsværdige bygninger, andre i helt nye. Det skal også rumme opholdssteder for socialt udsatte. 

 • Du besøger de forskellige boligkomplekser, der er på top 3-listen over de dyreste boliger i Danmark, herunder tegnestuen BIG's nyeste bud på den attraktive bolig. Byrum og fælleskaber: 20 små bådhuse inviterer foreningslivet, en kirke og andre organisationer ind i et boligområde, vi besøger et bådehus. Mød developere og partnere fra tegnestuerne bag projekterne.

 

 • Nye bydele under udvikling, bla. ny helhedsplan for Ø-kvarteret som bydel for boliger, erhverv og offentlige institutioner. Lisbjerg-området: Vision om landsbyens fællesskab med det bedste fra storbyen.
   

 • Få indblik i nogle af nyeste almene boliger og kom med ind i byens højeste træbyggeri - og mød fagpersonerne.

 • Besøg til gymnasier og villaer af Århus-arkitekterne Friis & Moltke kan også tilrettelægges.  

Varighed: 1 - 2 dage.

Kontakt os, så vi kan hjælpe jer med et program, hvor I kommer bag scenen og hører fagpersonerne bag fortælle, fra developere til byplanlæggere, arkitekter, skoleledere og fagpersonale fra fx skoler og sygehuse.

Aalborg: Ambitiøs byudvikling i Aalborg Ø.

Hør om strategier, udbud og lokalplanerne for det ny Ålborg Øst, en bydel på vej, der skal huse 20.000 indbyggere. Her foregår massive investeringer, fra udbygningen af Ålborg Universitet og Ålborg Hospital til etablering af letbane og infrastruktur. De gamle industriarealer Eternitgrunden og Godsbanearealet skal udvikles til bolig - og erhverv. Tegnestuen Vandkunsten har vundet byudviklingsopgaven for Aalborg Øst, A landscape in Between. 
 

I centrum besøger du ungdomsboliger, kulturhuse og rekreative arealer. Aalborg kampen op mod Århus om at være den førende studie- og ungdomsby. 5.000 ungdomsboliger skal opføres frem mod 2025. ​

Du får bl.a. indblik i: 

 • Aalborg Ø.: strategien om landskab og infrastruktur som bærende i videreudviklingen af det eksisterende byområde, oplæg ved teknisk forvaltning m.fl

 • Ungdommen ind i byen: Besøg til Aalborg Universitet og et kollegium.

 • Revitalisering af havnen: Haveanlæg, havnebad og renoveret, stort anlagt friluftsbad i byens udkant, oplæg ved C.F Møller Arkitekter m.fl.

 • Himmerland Boligforenings nyeste boliger - og status på udviklingen af seniorboligfællesskaber i samarbejde med Realdania.

Varighed: 1 – 1 ½ dag. 

Kontakt os, hvis du gerne vil se et oplæg og et tilbud. 


Programmet tilrettelægges kun for grupper (min. 10 personer).  

bottom of page