top of page
IMG_8748_edited.jpg

Bæredygtige byggematerialer

I løbet af de sidste par år har arkitekter, ingeniører og byggebranchen som helhed stræbt efter at tage vare på miljøet og klimaet. Der er opfundet nye byggematerialer såsom CLT-trækonstruktioner, og der gøres en indsats for at opfinde mere bæredygtig beton. I Danmark bliver flere projekter, skoler for eksempel, restaureret og genopbygget ved at genbruge gamle mursten og tagsten.

Genanvendte byggematerialer i nybyggeri: En cirkulær tilgang til bæredygtig udvikling

Genanvendte biobaseret byggematerialer, såsom brugte døre, plastik, tegl og skibscontainere, bliver i stigende grad anvendt i nybyggeri med fokus på både æstetik og funktionalitet som en del af den voksende bevægelse mod cirkulær økonomi. Denne praksis ikke alene reducerer omkostningerne, men er også langt mere energieffektiv end traditionelle metoder, hvor materialerne ofte ender på lossepladsen. Derudover udnyttes affaldsmaterialer som græs fra klippede fodboldbaner samt gamle naturlige byggematerialer som stampet lerjord, hamp og ålegræs til isolering, hvilket bidrager til yderligere bæredygtighed i byggeprocessen.

Beton, som er det mest udbredte byggemateriale, gennemgår også en bæredygtig transformation. I Schweiz har betonindustrien og forskere i de seneste 30 år fokuseret på udviklingen af genbrugsbeton, der fremstilles ved at genbruge nedrevne strukturer og affald fra betonproduktionen. Et eksempel på denne fremgangsmåde ses i planerne om at udvide Kunsthaus Zürich med 98 % genbrugsbeton, hvilket vidner om en ambitiøs tilgang til bæredygtigt byggeri. Desuden sigter man mod at forbedre betonens bæredygtighed ved at erstatte cement-klinker med forskellige tilsætninger med bindemiddelegenskaber, såsom brændt olieskifer, hvilket vil have en betydelig positiv indvirkning på reduktionen af CO2-udledningen fra betonproduktionen.

Cementindustrien og byggebranchen er i gang med den grønne omstilling

Internationalt Cementindustrien og forskere i Danmark og globalt, arbejder intenst på at reducere CO2 udledningen, da byggebranchen alene producerer omkring ½ ton beton per person årligt. I et effektivt samarbejde hører du om hvordan forskellige fagpersoner ser det gode samarbejde.

Lær af tidligere cases med genbrugsbeton i Schweiz, Norge og Danmark, og kontakt os for at høre mere om skræddersyede programmer, der kan hjælpe dig med at implementere genbrugsbeton i din cirkulære omstilling. 

 


bottom of page