top of page
IMG_3724 3.HEIC

Fællesskaber

I takt med at mennesker ændrer deres måde at leve og arbejde på, ændrer deres livssituation det også. Tidligere blev de fleste boliger bygget til familier, men i dag kan en familie sammensættes på 37 forskellige måder.

Co-housing og mixed-use: Fremtidige boligtyper og bymiljøer

I nutidens boligorganisationer ses en stigende interesse i at omdefinere traditionelle boligtyper for at imødekomme forskellige behov og livsstilsmønstre:

  • Seniorbofællesskaber: Disse kan være nyopførte komplekser eller omdannede strukturer såsom gamle sygehuse eller fabrikker. De tilbyder en kombination af små lejligheder og rummelige fællesarealer, der fremmer fællesskab og aktiviteter blandt beboerne.

  • Skilsmisselejligheder: Denne innovative tilgang placerer boliger til skilte forældre i samme bygning, hvilket eliminerer behovet for børnene at flytte hver uge. Børneværelserne placeres mellem forældrenes lejligheder for at sikre en problemfri overgang mellem hjem.

  • Fælles intranet: Mange boligkomplekser har indført et fælles intranet, hvor beboerne kan samarbejde om hverdagsopgaver såsom tøjvask og børnepasning, hvilket styrker fællesskabet og effektiviteten.

  • Huslejenedsættelse gennem selvforvaltning: Enkelte boligorganisationer tilbyder nedsat husleje, hvis lejerne selv påtager sig vedligeholdelsesopgaver såsom græsslåning og tagrensning, hvilket skaber incitament til fælles ansvarlighed.

  • 'Venlige boliger': Dette nyskabende koncept faciliterer et nyt fællesskab, hvor f.eks. en studerende kan støtte en flygtning i integrationen i det danske samfund, hvilket fremmer gensidig støtte og forståelse.

Ud over disse boligtyper ses en stigende interesse for mixed-use eller blandet brug inden for byudvikling, hvor forskellige formål såsom bolig, kommercielle, kulturelle, institutionelle eller underholdningsfaciliteter integreres i ét område. Disse projekter kan findes i bygninger, boligblokke eller hele kvarterer og kan realiseres af både private udviklere, offentlige instanser eller en kombination af begge. Eksempler på mixed-use-projekter kan findes i byer som København, Berlin og Wien, hvor boliger kombineres med butikker, udstillingsrum, caféer og kontorer.

bottom of page