top of page
oh-01-ottilia-s1060151-kopier_red2.jpeg

Studietur i København: Grøn byudvikling og bæredygtige byggematerialer

​Er I en virksomhed/organisation på min. 10 personer - max. 25 personer, så tilbyder vi 3 programmer til de mest innovative projekter og byudviklingsområder i København og omegn. Ved projektbesøgene får I rundvisning af forskellige fagpersoner bag; fra developere til biodiversiteteksperter, byplanlæggere, arkitekter og andre. Vi sørger også for det praktiske, fra transport til booking af frokost på udsøgte steder i byen. Turen foregår enten på cykel eller med metro. Oplev København med ArkiTours. 

De tre temaer er som følgende men kan altid justeres efter ønske. ​

01. Livet mellem husene

København er i verdensklasse, når det handler om at skabe en by med mødesteder, grønne byrum og med respekt for de svage trafikanter, dvs. folk der går eller cykler. Se best practice, når det kommer til byens prisbelønnede rekreative byrum, fra klimatilpasningsprojekter til områder med biodiversitet og multi-funktionelle løsninger. 

Byplanlægger Jan Gehl's mindset præger i nogen grad Københavns byrum. Lige så vigtigt har hans tanker

påvirket nye generationer af urbanister: Fx kongstankerne om, at skabe læ og opholdsrum mellem boligejendomme og dét, at mennesker helst vil samles, hvor der er andre mennesker. 

København rummer også mange gode eksempler på fortætning, fx gennemtænkte overgange mellem boliger og trafikerede veje. Eller overgange mellem metrostationer og offentlige pladser, veje og handelsgader. Endelig er mobilitet er et kapitel for sig i København, fra de 17 nye metro-stationer til de mange cykelstier, broer. 

Varighed: 1 dag, med 4-5 projekt- og områdebesøg


02. Nye byggematerialer og den blandede by

At bygge med genanvendelige byggematerialer eller med bio-baserede materialer, fx ler, græs og hamp, er en vigtig tendens. Du kommer både til at besøge boligprojekter, en skole og materialeproducenter. Træ og CLT er også på vej i Københaven, ikke mindst med den nye bydel Fælledbyen, med lejeboliger, fællesboliger og ungdomsboliger.
 

Bæredygtigt DGNB-certificereret byggeri er der også en del eksempler på i byen, fra erhvervsbyggeri til kulturhus og skoler og universiteter. Du får også indblik i, hvordan man anno 2023 skaber den blandede by, dvs. med boliger, uddannelse, erhverv, retail, gode transportmuligheder og kultur. Fra master- og detailplaner for de nye byområder, Jernbanebyen, Sydhavnen og Nordhavn til enkeltstående kvalitetseksempler på områder og byggerier af de dygtigste udviklere og tegnestuer. Hvad har København lært af de mindre vellykkede byudviklingsprojekter? Hvad er problemerne, fx i Ørestaden?  

Varighed: 1 dag, med 4-5 projekt- og områdebesøg

03. København classic

København er kendt for sin storslåede arkitektur. Programmet sætter fokus på Københavns byudvikling, dvs. fra nyklassicisme til modernisme, brutalisme samt samtidsarkitekturen, d.v.s. fra 1970 og 1980. Du/I vil komme indenfor i hovedværker af bl.a. P. V. Jensen Klint, Arne Jacobsen og Kay Fisker. 

Fokus er på de enkelte projekter og på områdeudvikling og kontekst, fra omkring 1930. Du vil opleve banebrydende bygningsværker, fra almene boligbyggerier til kulturhuse og uddannelsesinstitutioner. Du får indblik i koncept, materialer og erfaringer fra mange års brug - og ikke mindst, renoveringsarbejdet. Hvordan har man energi-optimeret? Hvordan har man restaureret og renoveret bæredygtigt? 2 faglige oplægsholdere, der har været involveret i renoveringen, går i dybden med udvalgte projekter under besøget. En byudviklingsguide binder de større tråde sammen dagen igennem.   

Varighed: 1 dag, med 4-5 projekt- og områdebesøg.

For mere information og detaljer om specifikke seværdigheder, kontakt os for at arrangere et program.

bottom of page