top of page
Public transport, Arup and COBE

Mobilitet

For at øge bæredygtigheden i byerne fokuserer man på at optimere trafik og transport, hvilket inkluderer digitale løsninger til levering og affaldshåndtering, forbedrede forhold for fodgængere og cyklister, delebilsordninger samt skift til bio-brændsel til busser, letbaner og metro. Fokusset er at skabe et bedre sammenhæng mellem bykerner og nye udviklingsområder gennem tættere byplanlægning med trapper og broer.

Læs mere om mobilitet i førende byer som Bordeaux, Rotterdam, Amsterdam, Oslo og i Wien

Cykling i København

Det har længe været normen at tage cyklen rundt i København, uanset om det er fra Østerbro til Amager eller fra Nørrebro til Nordhavn. De fleste cykelture tager typisk ikke mere end 20 minutter, takket være Københavns omfattende netværk af cykelstier og ruter. Her kan man cykle på brede og smalle cykelstier, over cykelbroer og almindelige broer, langs havnepromenader og gennem boligområderne ved havnen. En særlig unik cykelrute strækker sig 13 km langs boligområderne ved havnen.

Kollektiv trafik - Nye metrolinjer og nye letbanesystemer

I Danmark er der et omfattende kollektivt transportsystem, som omfatter busser, tog, letbaner og Metro. København har haft et metrosystem siden 2002, som stadig udbygges med nye strækninger. Den kollektive trafik styres af staten og private selskaber, hvor staten varetager overordnet planlægning og regionerne og kommunerne står for lokal bustrafik. 

bottom of page