top of page
200609-CHEVAL_BLANC_(c)Erik_Saillet_6807.jpg

Bordeaux

Her prioriterer politikerne bus- og cykelgader og rekreative grønne byrum

Den sydfranske by Bordeaux har haft fart på udviklingen de sidste 20 år. Med letbanen (2003) blev byens kvarterer forbundet, og kommunen opgraderede byrummene. Private grundejere fulgte med og istandsatte deres ejendomme i bymidten. Siden har Bordeaux udviklet sig i en stadig mere grøn og rekreativ retning med et højt ambitionsniveau på flere områder, som du/I får indblik i med et 3 dages program:  

 • Mobilitet
  Bilerne er godt på vej ud af byen. Man har udviklet en differentieret cykel-trafik, fx med adskilte baner, ensrettede cykelgader og gader forbeholdt busser og cyklister. "Min gade ånder"- projektet; arealer for fodgængere øges. Oplæg ved cyklistorganisationer, Bordeaux kommune, mv.

 • Den grønne by 

      Langs Garonne-flodens kajkant er etableret et ambitiøst rekreativt byrum: Et stort anlagt vandspejl samler både skatere,         og folk, der går tur ved floden. Rytmiske forløb af vidt forskellige blomsterbede skaber variation i byrummet. Næste skridt       for venstrefløjens politikere er at forbinde knudepunkter i byen i et kæmpemæssigt "grønt grid": Træer og planter skal             fx dække tagene på letbane-stoppestederne og langs cykelstier. 

 

 • Verdensklasse arkitektur

​      Bordeaux har opnået en Bilbao-effekt: Højt profilerede arkitekter har dels stået i spidsen for nye by- og boligområder.             Dels finder man ikoniske projekter af både franske og internationale navne, fra Pritzker-vindere til schweiziske og                   hollandske tegnestuer. Vingårde af fx Foster & Partners ligger i overskuelig afstand. Oplæg ved forskellige fagpersoner.

 

 • Nye boligområder og transformation
  Besøg til både nyopførte boligområder og til revitaliseret prisbelønnet boligområde fra 1950'erne: Grand Parc. Du/I får indblik i datidens byudviklingsmodel, hvor bl.a. 4000 boliger blev opført, kulturtilbud og handel. Og du får en forståelse for, hvordan indsatsen går langt ud over boligrenovering. Rundvisning ved lokal arkitekt og besøg inden for - og/eller oplæg ved boligselskabet. Transformation af industriområde til kulturelt mødested er også en del af programmet.  

 • Vingårde
  I udkanten af Bordeaux findes nogle af verdens mest berømte vingårde. Mange af disse vingårde er tegnede af anerkendte arkitekter, og er værker i dem selv.

 

Hvilke emner er vigtigst for jer at lære om? ​

I får et skræddersyet program, der passer til jeres fokusområder og fremtidige udvikling. Både valg af projekter og oplægsholdere bliver tilrettelagt i tæt samråd med jer.  

Kontakt os for at tale om, hvorfor udviklingen i Bordeaux kunne være værdifuld for jer at lære af?

bottom of page