top of page
enghaveparken.jpeg

Biodiversitet

En stigende tendens mod grønne bymiljøer er under udvikling. Denne bevægelse omfavne mere bynatur, flere byhaver og fælleshaver – og dermed mere ren og kølig luft. En af de nye tendenser er, at man også udvikler omfattende begrønnings-strategier for almene boligområder med høj fortætning.Se det for dig: Alléer med høje træer, vedbend og klatreplanter på murvægge, balkoner med slyngplanter - og gård- og taghaver. Grønne bymiljøer har en kølende effekt, som vi har brug for, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål om en max. temperaturstigning på 1 ½ grader, læs mere her.

 

Kontakt os, hvis du/I er interesserede i at lære om, hvordan kommunerne i Holland, Østrig og Barcelona samarbejder med biodiversitets-virksomheder, landskabstegnestuer, byplanlæggere og andre om at skabe ”grønne lunger” i byerne, herunder beboerinddragelse. Eller læs mere om biodiversitet i distinationerne Wien, Rotterdam, København eller Berlin.

bottom of page