top of page

LAR

Klimatilpasning? Jo, for der kommer mere vand

Med ArkiTours Consulting får du kendskab til ”best practice” på europæisk plan, når det handler om regnvandshåndgering og klimatilpasningsløsninger. På den nordlige halvkugle betyder klimaforandringerne, at vi får mere nedbør, flere skybrud, højere vandstand og højere temperaturer.

 

Dygtige folk inden for området, bl.a. med årtiers erfaringer fra Holland og Tyskland siger, at vi skal gå med vandet, dvs. give vandet plads. Kun sådan bliver man klimarobust, dvs. udvikler resilience i byer og beboelsesområder.

Kontakt os for et oplæg, der matcher jeres behov. 

Du får fx indblik i:

 

  • Reviderede masterplaner for by og naturområder, hvor man giver plads til vandet ved at genåbne en historisk bæk og forsinker vandet ved trappebassiner, fx i Norge   

  • Hvordan fungerer højvandsporte? Dvs. hvor boligerne ligger på samme niveau som højvandsbassinet, fx som i havneområder i Tyskland?

  • Masterplaner for havneområder i Tyskland og Holland, hvor højvandsstigninger er tænkt ind i bebyggelsesudviklingen fra starten, fra rekreative områder til beboelse, skoler mv.

  • LAR-løsninger i Holland og Belgien, fra opbevaring af vand til nedsivning, fordampning, forsinkelse og transport af vand. Både rekreative / multi-funktionelle anlæg og andre.

  • Biodiversitets-projekter, der afhjælper vandproblemer

  • Hvordan kan man engagere forskellige borgere, fx børn og beboergrupper?

  • Udfordringer, når det bliver hverdag; fra drift til målinger af klimaaftryk

 

Kontakt os for at høre, hvilke byer, der er firstmovers mht. innovation inden for klimatilpasning.

bottom of page