top of page
Superkilen, Nørrebro

Livability

Hvad er det gode liv i byen?

 

Livability er på mange måder både uklart og fortærsket begreb. Vi bruger det alligevel, fordi det både rummer den kompleksitet og dynamik, der kendetegner byen. Livability handler om byens rum og det liv, der leves der, fra løbehjul i gaderne til steetfood, festivaler, havbadeanlæg, legepladser og grønne rekreative anlæg.

 

Kommuner fra Barcelona til Oslo, Wien – og København – arbejder med forskellige langsigtede og bevidste strategier, der alle handler om at højne livskvaliteten for de mange, der bor i byerne. Vores programmer giver dig/jer både indblik i det strategiske niveau og de konkrete eksempler på gade-niveau kontakt os for at høre mere.  

 

Fælles for mange storbyer er, at bilerne er på vej ud af byerne. I stedet vil man give beboerne mere ro og lettere adgang til grønne områder og andre rekreative områder.

 

Arbejder du/I i en kommune?
Få inspiration til fx at revitalisere døde ender af gågaden eller transformere trafikknudepunkter til rekreative områder ved en studietur til fx Oslo, Wien eller Barcelona.

Kontakt os for at høre mere - og for at få et tilbud.


Vi tilrettelægger også cykelture om byudviklingen i København, som indgår i et 1-dags program. 

bottom of page