Superkilen, Nørrebro

Livability

En by for mennesker

 

Tusindvis af mennesker, der cykler gennem byen. Unge som ældre, der bader i det rene vand i havnen. Utallige pladser og grønne områder, hvor man kan spille bordtennis, gå en tur – eller bare kigge på folk.  

Livet mellem husene, som Jan Gehl formulerede det, handler om at udvikle en by, så mennesker gerne vil bruge de fælles områder: Sidde på bænkene, cykle på cykelstierne, gå ad stier og gader, opholde sig på åbne pladser. Det er en kunst - og det er samtidig bæredygtigt, fx når folk hellere cykler end tager bilen. 

Københavns Kommune har de sidste 15 år prioriteret og investeret i: 

 

  • Rekreative byrum langs havnen; fra boligområder til havbadeanlæg

  • En funktionel detailplan i høj kvalitet: kantsten, belysning, trapper, skiltning 

  • Broer i inderhavnen for cyklister og for gående 

  • Rekreative uderum i socialt belastede miljøer – og i de ressourcestærke

  • Fællesmiljøer; fra veje med legepladser og fællesspisning - til fælleshaver

  • En by, hvor børn kan færdes trygt alene på vej til skole.

 

Med en studietur om københavns verdensberømte livability-kvaliteter får du: 

 

  • Set og oplevet forskellige typer rekreative byrum, fx på cykel 

  • Hørt oplæg ved Københavns Kommune om de fremtidige strategier for livability - frem mod 2030

  • Mødt fagpersonerne bag. Du hører oplæg ved byplanlæggere, landskabsarkitekter mv. om betydningen af de mange detaljer, der skaber et uderum, som mennesker har lyst til at være i. 

Kontakt os for at høre mere - og for at få et tilbud.


Vi tilrettelægger også cykelture om byudviklingen i København, som indgår i et 1-dags program. 

Skatepark, social housing, Rambøll & BOG
Skatepark, social housing, Rambøll & BOG

press to zoom
Blixens Plads, KUA
Blixens Plads, KUA

press to zoom
North Habour, Büro Jansen
North Habour, Büro Jansen

press to zoom
Skatepark, social housing, Rambøll & BOG
Skatepark, social housing, Rambøll & BOG

press to zoom
1/6