top of page
BIG House.JPG

Mixed-use

Blandet brug er en slags byudvikling, der blander flere anvendelser, såsom boliger, kommerciel, kulturel, institutionel eller underholdning, til ét rum, hvor disse funktioner til en vis grad er fysisk og funktionelt integrerede. Udvikling med blandet anvendelse kan anvendes på en enkelt bygning, en blok eller et kvarter eller i zonepolitik på tværs af en hel by eller anden administrativ enhed.

 

I København, Hamborg og Wien kan du se eksempler på mixed use-projekter. I København har vi et eksempel på en sportsarena blandet med lejligheder og butikker. Vi har også et andet eksempel, hvor lejligheder blandes med udstillingsrum, café og kontorer.

 

Disse projekter kan gennemføres af en privat udvikler, (kvasi-) statslig instans eller en kombination heraf. En blandet bebyggelse kan være et nybyggeri, genbrug af en eksisterende bygning eller en kombination

 

Kontakt os for at høre mere.

bottom of page