top of page

Træ

Træ som byggemateriale og udtryk

 

Træbyggeri kommer vi til at se mere og mere til, både i provinsen og i storbyerne. I Danmark har vi ikke tradition for træbyggeri som fx i Schweiz, Sverige og Norge, men udviklingen i DK er i fuld gang, fx med megaprojektet Fælledbyen i København. Det bliver en blandet bydel med bl.a. 2000 almene boliger i træ og CLT. Også kollegier opføres i træ i København, mens der omkring Århus også er flere prisbelønnede boligprojekter i træ og CLT. Folk efterspørger den gode akustik og det behagelige indeklima, som træbyggerier ofte rummer.

 

Programmer, hvor du især ser de nyeste eksempler på træbyggeri, går til Zürich-Basel, Växjö og Helsinki. (link). Du kommer hele vejen rundt om dét at bygge i træ, fra konstruktionsprincipper til opførelsestid og indblik i forskellige trætyper fx gran, limtræ, fyr, lærketræ. Spørgsmål om vedligeholdelse, brand bliver også dækket. Vi sørger for, at du hører oplæg ved erfarne developere, tegnestuer og entreprenører, og at der er god tid til dine/jeres spørgsmål.

 

Hvorfor er træ det mest bæredygtige byggemateriale?

Træ er et klimavenligt råstof, fordi det oplagrer CO2. Det er dog en forudsætning, at træ produceres bæredygtigt. Det sker ved, at skovarealet tilplantes med nye træer, og at der ikke fældes mere, end der vokser op. Oveni kan træ genbruges, fx i transformationsprojekter, hvor århundrede gamle trækonstruktioner restaureres og fx kombineres med nye tilbygninger i træ, fx som i projektet Studielandsbyen af den danske tegnestue Lenschow & Pihlmann. Selv store projekter kan opføres på få måneder i træ, fra erhvervsbyggeri til boligkomplekser. Det bidrager også til det positive klimaregnskab. Se også Træinformation.

Kontakt os gerne for at høre mere. 

bottom of page