top of page
LT-AXELTOWERS-JensLindhe+N+44-S1050249.j

DGNB

København: en af verdens mest bæredygtige storbyer

 

(Topbillede: Foto: Jens Lindhe)

Hvordan påvirker byggeri og anlæg miljøet, økonomi og sociale forhold? DGNB-systemet er en helhedsforståelse af byggeriet, hvor et byggeri eller anlægsprojekt vurderes ud fra en række globale kriterier, se listen længere nede på sid. 

Internationalt arbejder man også med BREEAM og LEED-certificeringer. Det er standard for alle vores programmer, at du/I besøger et vist antal projekter, der er DGNB-certificeret eller har lignende standard.

 

Vi lægger vægt på, at I fx hører oplæg ved projektbesøget om:

 

 • De forandrede samarbejdsprocesser mellem fx bygherre, tegnestue, entreprenør mv., når et projekt skal DGNB-certificeres.

 • Hvor skal man starte, hvis man vil have et projekt DGBN-certificeret?

 • Hvad er forskellene på DGNB Platin, DGNB Guld, DGNB Sølv – og DGNB Diamant?

 • Hvad koster en DGNB-certificering?

 

 

ArkiTours tilbyder en studietur specifikt om DGBN-certificerede projekter i Københavns-området:

 • Ungdomsboliger i træ; oplæg ved ung developer, der også står for drift og udlejning

 • Danmarks første aktivt energiproducerende boligbyggeri  

 • DGNB-guld certificeret kulturhus

 • Præ-certificeret universitet: Som teknisk elite-universitet skal DTU være en bæredygtig campus på alle områder.

 • Mobilitet og offentligt rum: Fra Københavns cykelkultur til en byplan, der skaber et trygt miljø for gående 

 • Infrastruktur: Cityringen, Københavns ny metro (2019) med 17 nye stationer, hvor 122 millioner trafikanter forventes af bruge den offentlige transport

 • Besøg i en bank, der er DGNB-certificeret; rundvisning ved tegnestuen

 • Besøg på skoler og andet offentligt byggeri, der lever op til mange DGNB-kriterier.

Varighed: 1-2 dage

Kontakt os for at høre mere. 


Hvad er bæredygtighed i vores byggede miljø?

De globale DGNB-kriterier nedenfor er dels baseret på de danske standarder, dels på de tyske: 

Et projekt vurderes ud fra, om det er :

Miljømæssigt bæredygtigt

Drikkevand og afløb
Hvordan påvirker det biodiversiteten i området?

Hvad er ressourceforbruget  - og hvad er risikoen for lokalmiljøets miljøpåvirkning?

Økonomisk bæredygtigt

Omkostningerne i forhold til byggeriets livscyklus (fx langtidsholdbare materialer, ikke-klimabelastende materialer)

Fleksibilitet og udnyttelsesgrad: Fx kan byggeriet omdannes til andre formål, fx ved ikke at have bærende søjler, der blokerer for anden udnyttelse – og fx ved at have fleksible vægge?

Markedskonkurrencen: Opretholder det sin værdi på markedet? 

Funktionelt bæredygtigt

Luftkvaliteten indendørs og ude
Akustisk komfort
Visuel komfort

Brugerindflydelse: I hvilken grad har brugerne været involveret i udviklingen af projektet? 


Teknisk bæredygtigt

Byggeteknik

Rengøringsvenligt
I hvor høj grad er materialerne genbrug?

Mobilitet og infrastruktur: Er der kort adgang til offentlig transport, til cykelstier mv.?

Om den forudgående proces har været bæredygtig

Projektforberedelsen
Byggeprocessen

Kvalitetssikring af udførelsen

Om påvirkningen af stedet er bæredygtig

Hvordan påvirker byggeriet det omgivende rum i bredere forstand? 

Hvilken indflydelse har det på byområdet som helhed?

I hvilken grad ligger projektet i nærheden af andre mulige opholdssteder eller andet bygget miljø?

Varighed: 1-2 dage

Kontakt os og lad os vide, hvilke aspekter af bæredygtighed, I især er interesseret i at vide mere om? 

bottom of page