top of page
LT-AXELTOWERS-JensLindhe+N+44-S1050249.jpg

Bæredygtig byudvikling

I Bæredygtig byudvikling er et af de seneste fokuspunkter højvandsstigninger, en udfordring, som flere af verdens byer står over for. Men hvordan kan vi finde en løsning, der både fungerer effektivt og er bæredygtig? Svaret på dette spørgsmål udfoldes nedenfor.

 

Klimatilpasning i verdens førende byer. I en tid præget af stigende klimaforandringer og hyppigere ekstreme vejrforhold står byer over hele verden over for en udfordring: håndtering af stigende vandmængder og risikoen for oversvømmelser. I denne sammenhæng er det afgørende at udvikle robuste og bæredygtige løsninger, der kan tilpasse sig de skiftende klimaforhold og minimere risikoen for skader og tab.

DGNB-systemet, som er en omfattende vurdering af bygningers bæredygtighed, er en vigtig del af denne indsats. Det giver et helhedsorienteret perspektiv på byggeri, hvor miljømæssige, økonomiske og sociale faktorer vægtes lige. ArkiTours tilbyder specialiserede studieture til DGNB-certificerede projekter i Københavnsregionen, hvor deltagerne får mulighed for at udforske og lære af innovative tilgange til klimatilpasning.

 

I vores oplæg om klimatilpasning og regnvandshåndtering præsenteres best practices fra europæiske byer som Holland og Tyskland. Vi fokuserer på konkrete løsninger, herunder genåbning af historiske vandløb, etablering af højvandsporte og implementering af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Disse tiltag bidrager ikke kun til at minimere risikoen for oversvømmelser, men skaber også rekreative og multifunktionelle bymiljøer.

 

Kontakt os for at få skræddersyet et oplæg, der imødekommer jeres behov, og lad os sammen udforske, hvordan byer kan styrke deres modstandsdygtighed over for klimaforandringer gennem innovative tilgange til klimatilpasning.

Kontakt os for at høre, hvilke byer, der er firstmovers mht. innovation inden for klimatilpasning.

bottom of page