top of page
rød metro.jpeg

Kollektiv trafik

Nye metrolinjer og nye letbane systemer

I Danmark findes der et stort kollektivt trafiknet. Den kollektive trafik styres af staten eller private selskaber. Eksempler på offentlig transport er busser, tog, letbaner og Metro. I København findes et nyere metrosystem fra år 2002, som stadig er under udbygning, hvor nye strækninger tilføjes.

 

Den kollektive trafik/offentlige transport varestages af statens baner og overordnet planlægning.

 

Regionerne varetager lokal bustrafik og privatbaner og kommunerne har ansvaret for bustrafikken indenfor kommunegrænserne.

 

Kontakt os for at høre mere.

bottom of page