DGNB

København: en af verdens mest bæredygtige storbyer

 

DGNB-systemet er en helhedsforståelse af byggeriet, hvor et byggeri eller anlægsprojekt vurderes ud fra en række globale kriterier, se listen nedenfor. 

ArkiTours tilbyder en studietur specifikt om DGBN-certificerede projekter i Københavns-området:

  • Nyt flex-byggeri projekt i Nordhavn, DGNB guld-certificeret

  • Danmarks første aktivt energiproducerende boligbyggeri 

  • Mobilitet og offentligt rum: Københavns cykelkultur – og trygge miljø for gående i byen

  • Infrastruktur: Cityringen, Københavns ny metro (2019) med 17 nye stationer, hvor 122 millioner trafikanter forventes af bruge den offentlige transport

  • Besøg i en bank, der er DGNB-certificeret; rundvisning ved tegnestuen

  • Besøg på skoler, universiteter og andet offentligt byggeri, der lever op til mange DGNB-kriterier.

Varighed: 1-2 dage

Kontakt os for at høre mere. 


Hvad er bæredygtighed i vores byggede miljø?

De globale DGNB-kriterier nedenfor er dels baseret på de danske standarder, dels på de tyske: 

Et projekt vurderes ud fra, om det er :

Miljømæssigt bæredygtigt

Drikkevand og afløb
Hvordan påvirker det biodiversiteten i området?

Hvad er ressourceforbruget  - og hvad er risikoen for lokalmiljøets miljøpåvirkning?

Økonomisk bæredygtigt

Omkostningerne i forhold til byggeriets livscyklus (fx langtidsholdbare materialer, ikke-klimabelastende materialer)

Fleksibilitet og udnyttelsesgrad: Fx kan byggeriet omdannes til andre formål, fx ved ikke at have bærende søjler, der blokerer for anden udnyttelse – og fx ved at have fleksible vægge?

Markedskonkurrencen: Opretholder det sin værdi på markedet? 

Funktionelt bæredygtigt

Luftkvaliteten indendørs og ude
Akustisk komfort
Visuel komfort

Brugerindflydelse: I hvilken grad har brugerne været involveret i udviklingen af projektet? 


Teknisk bæredygtigt

Byggeteknik

Rengøringsvenligt
I hvor høj grad er materialerne genbrug?

Mobilitet og infrastruktur: Er der kort adgang til offentlig transport, til cykelstier mv.?

Om den forudgående proces har været bæredygtig

Projektforberedelsen
Byggeprocessen

Kvalitetssikring af udførelsen

Om påvirkningen af stedet er bæredygtig

Hvordan påvirker byggeriet det omgivende rum i bredere forstand? 

Hvilken indflydelse har det på byområdet som helhed?

I hvilken grad ligger projektet i nærheden af andre mulige opholdssteder eller andet bygget miljø?

Varighed: 1-2 dage

Kontakt os og lad os vide, hvilke aspekter af bæredygtighed, I især er interesseret i at vide mere om? 

ArkiTours I/S
 
BLOXHUB, Bryghuspladsen 8
1473 København K · Danmark
Kontakt
dorte@arkitours.dk
+45 2284 9396

pia@arkitours.dk
+45 4162 6126
Om ArkiTours

ArkiTours udvikler internationale arkitektur- og designrejser for professionelle i byggebranchen - og for kommuner. Kunderne er både tegnestuer, ingeniørvirksomheder, kommuner og boligforeninger

Følg ArkiTours

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram
  • Facebook