Studieture for byrådspolitikere, tekniske udvalg, planlæggere mv.

København: verdens mest livable by

Tur 1: Byudvikling 2002 - 2019

 • Nordhavnen og Inderhavnen

 • Carlsberg Byen

 • Ørestaden

 • Nørrebro

Tur 2: Skoler, daginstutioner, plejecentre

 • Skolerenoveringer, tilbygninger til eksisterende skoler.

 • Nye og ombyggede daginstitutioner og plejecentre.

Tur 3: Kulturhus, idræt og aktive udearealer

 • Idræts- og borgerhuse

 • Mixed use: boliger/idræt, skole/bibliotek, kontor/idræt/kultur

 • Borgerinddragende udemiljøer, f.eks: havnebade, lommeparker, taghaver mm.

Rotterdam: nærmere en fælles forståelse ​


Emner: Byudvikling, klimasikring, letbane og boliger (kan kombineres med Amsterdam)

 

“Vi embedsmænd fik lejlighed til bedre at skyde os ind på, hvad politikerne vil, og de kunne spørge ind til faglige spørgsmål hos os fagfolk. Det betyder, at det bliver nemmere at forstå hinanden bagefter, når vi taler om arkitektur og byplanlægning”, siger Rødovres stadsarkitekt Bjarne Rieckmann. 

 

Byen er så at sige nyopført efter 2. Verdenskrig, – og du vil opleve nogle af de mest markante projekter, bl.a. Markthal Rotterdam, et mix af lejligheder og åben markedsplads. 

 
Antal dage: 2- 3 dage 
Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Danmark: de bedste eksempler på renoverede skoler  

 

Emner: indeklima, materialer, indretning til nutidig læring, funktioner, lys/luft, økonomi 

 

Måske skal I til at renovere jeres folkeskoler? Vi organiserer studieture til nogle af de mest roste renoveringer i Københavnsområdet. I kommer både til at møde arkitekter og specialister i læringsmiljøer og I får inspiration til, hvordan man skaber de optimale rammer for differentieret undervisning. Skoleledere fra de forskellige trin bidrager med erfaringer fra hverdagen. 


Programmet er udviklet i samarbejde med Lyngby Taarbæk Kommunes styregruppe samt en ledergruppe fra Center for Arealer og Ejendomme. 

Antwerpen: Affaldssortering og højvandsbeskyttelse

 

Kommunen har indført et ambitiøst genvan-vendelsesprogram, dvs. omkring 70% bliver genanvendt. De bruger bl.a. makedsmekanis-mer, så borgerne ændrer adfærd. Du kommer til at høre om, hvordan de arbejder med højvands-beskyttelse af langs en 7 km lang flodbred. 

Andre højdepunkter fra programmet:

 • Besøg hos et by-laboratorium for bæredygtig udvikling

 • MØder og oplæg ve fagpersoner i Antwerpen kommune.

 • Mobilitet i havneområder; cykler, gående og logistik/fragt

 • Byudviklingen i Nieuw Zuid efter plan af Rem Koolhaas.

Antal dage: 3 dage, kontakt os for skitseprogram

Stockholm: I front som den mest klimavenlige by

 

Statsminister Stefan Löfven udtaler, at Sverige skal være Europas mest bæredygtige land. I stockholm arbejder myndighederne i samme retning. Byudviklingen har taget fat de sidste 10 år på samme måde som i andre storbyer.


Du får indblik i:

 • By- og boligudviklingen i de nye områder, Norra Djurgårdsstaden, en miljøbydel i verdensklasse.

 • Højvandsbeskyttelse og byplan: omdannelse af sluseanlæg til trafikalt knudepunkt og byrum.

 • Hammerby Sjöstad, fra bynatur til LAR.

 • Byrum: Skaterpark, gåtur gennem 231 m gangtunnel.

Antal dage: 3 dage, kontakt os for skitseprogram

Utrecht - Rotterdam: Kreativ, klimavenlig og med kant

 

Holland er klassikeren når det gælder byplanløsninger, byudvikling ved vand, eksperimenterende boilgformer og klimaløsninger.

Utrecht, uddrag fra programmet:

 • Integration/bolig: om bofællesskab/studerende

 • Besøg verdens største cykelparkering:12.500 pladser

 • Byvandring med planlægger: udfordring med at forbinde 2 bydele.

 • Byplan og logistik: parkering + lastbiltrafik - væk fra gadeplan.

 

Amsterdam kan også stå i stedet for enten Rotterdam eller Utrecht. ArkiTours har tilrettelagt mange besøgsprogrammer til Amstedam og har også et bredt netværk til myndigheder og andre aktører her.

Lær af hinanden: Studietur til andre kommuner i DK

 

Besøg et naturbydels-projekt i Ringkøbing-Skjern kommune, Ringkøbing K., hvor en ny bydel skal vokse til mellem enge, søer, bærhaver og frugtlunde, støttet af Realdania.

Eller tag på besøg i Helsingør Kommune og hør om, hvordan det gamle værftsområde er blevet spydspids for ny identitet som kulturby med Søfartsmuseum af BIG Architects, Kronborg og retablering af de historiske voldanlæg ved slottet.

Hvad vil I gerne have mere viden om, så I kan træffe de rigtig beslutninger for udviklingen i jeres kommune? ArkiTours tilrettelægger jeres besøgsprogram med oplægsholdere fra kommunerne inkl. bus, hotel, frokost mv.

Antal dag: 1-2 dage - kontakt os og fortæl, hvilke kommuner i  overvejer at besøge.

 • facebook
 • LinkedIn - Black Circle

© 2019 ArkiTours

"Amsterdamskolen"