top of page
Skov

Växjö

50 % af alt nybyggeri skal være opført i træ 

 

Sveriges statsminister Stefan Löfven udtaler, at Sverige skal være Europas mest bæredygtige land. Svenskerne har været gode til at arbejde med bæredygtighed fra det politiske niveau og videre ud til de mange (konservative) aktører i byggebrancen, fra træ-industrien til universitetets afdelinger for udvikling af træ-teknologier, boligforeninger, entreprenører og arkitekter mv. 

Växjö er spydspis i denne udvikling. Her er krav om, at 50 % af alt nybyggeri skal være opført i træ. På denne tur får du bl.a. indblik i, hvordan byen har etableret et cluster-miljø, hvor byens politkere sammen med universitetet, industrien, bygherrer, tegnestuer og udviklere osv. har samarbejdet om udviklingen af nye industrielle trætyper, konstruktionsprincipper og nye typer af byggeri.

Højdepunkter:
 

  • Besøg på CLT-produktionsfabrik; om typer, størrelser, konstruktionsprincipper, transport, økonomi mv. 

  • Rundvisning i Sveriges største boligkompleks i træ; 200 lejligheder tæt ved en stor sø, med forskellige ejerformer, lejer mv.

  • Byggeplads-besøg; om den effektive byggeproces; om hvorfor bærende konstruktioner og vægge i CLT sparer mest CO2-udledning

  • Oplæg ved Institut for Forest and Technology ved Linneaus Universitet om de økonomiske og miljømæssige besparelser ved at bygge i træ/CLT. Og hvordan man dokumenterer det. 

  • Besøg på lokal tegnestue, der længe har udviklet især boliger i træ. Oplæg om udfordringer vedr. interne arbejdsgange og i forhold til leverandører og samarbejdspartnere, når man bygger i træ (versus stål, beton, tegl mv.)

  • Cykeltur i Växjös gamle bydel med de historiske træhuse. 

  • De vigtiste data på brugerperspektiverne: Hvad er fordelene ved at leve og arbejde i træ-byggeri?

  • Besøg til forskellige former for træbyggeri; fra store boligområder til erhvervsbyggeri. 

  • Evt.: Hvordan gør man en politisk vision konkret? Oplæg v. Växjö Kommunforetag AB.

Antal dage: 2 dage

 
Transport med privat bus til Växjö tager ca. 3 timer fra København.  

 

Kontakt os for at høre mere. ​

bottom of page